پول وسرمایه
پول وسرمایه

 

اصفهان خیابان قائم مقام فراهانی (سپهسالار)ساختمان شهرآرا طبقه اول واحد ۱

تماس جهت پشتیبانی ومشکلات آگهی هادروبسایت:

۰۹۱۳۲۱۴۸۶۹۲

 

شماره های تماس دفترجام جم وپول وسرمایه:

تماس ۸صبح الی۱۷عصر

۳۶۶۳۷۵۰۰

۳۶۶۳۱۸۱۴

۳۶۶۱۵۷۰۳

۳۶۶۳۵۲۵۰

۳۶۶۳۷۳۹۲

۳۶۶۳۱۸۱۳

فکس:

۳۶۶۱۵۷۰۲

وبسایت:poolvasarmaye.com

ایمیل :info@poolvasarmaye.com

poolvasarmaye@gmail.com

کانال تلگرام: https://t.me/poolvasarmaye