پول وسرمایه
1,500,000 تومان
شماره آگهی: 1977
پول وسرمایه
اجاره مغازه